การีนาพร้อมเปิดรับผู้ที่มีความสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวและพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างไม่หยุดยั้ง เราเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เพื่อทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ การีนาเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเก่ง นักคิด นักจินตนาการ และผู้ที่มีพลังอันล้นเหลือให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา พนักงานของเราล้วนยึดในค่านิยมขององค์กรคือ


  We serve เรามีจิตบริการ

ลูกค้าคือผู้ตัดสินคุณค่าของสินค้าและบริการของเรา เรามุ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ยังไม่มีคนเข้าถึง รวมทั้งให้บริการแก่ลูกค้าที่อาจถูกมองข้ามไป


  We adapt เราพร้อมปรับตัว

"การเปลี่ยนแปลง" คือความแน่นอนอย่างเดียวในโลกยุคดิจิตอล เราจึงพร้อมปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ


  We run เราเติบโตไม่หยุดยั้ง

บนสนามแข่งสู่ความสำเร็จ มีสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องเผชิญและต่อสู้มากมาย เราจึงต้องรุกคืบให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความกระตือรือร้นและเข้าใจความเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลา


  We commit เรายึดมั่นและเต็มที่

งานของเราคือสิ่งที่เรายึดมั่นและทำเต็มที่ เรายึดมั่นในค่านิยม องค์กร ลูกค้าและพันธมิตรของการีนา เรายึดมั่นและเชื่อมั่นในตัวเพื่อนการีนา และเหนือสิ่งอื่นใด เรายึดมั่นในการทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะเป็นได้


  We stay humble เราไม่ลืมตัว

เราได้เดินทางมาไกลจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จนเป็นการีนาในทุกวันนี้ แต่เราไม่เคยลืมตัวหรือหลงตน และยังคงมุ่งค้นหาทางที่จะทำให้การีนาเข้มแข็งและเติบโตต่อไป


บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด